Regulamin i polityka prywatności

 1. Serwis forum jest administrowany przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, http://www.wielodzietni.org.pl/.
 2. Serwis służy rodzicom (zwanych dalej Użytkownikami) w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy związane z placówkami oświatowymi i wychowywaniem dzieci na ludzi odpowiedzialnych, mądrych oraz kierujących się szlachetnymi wzorcami wskazanymi nam przez naszego rodaka św Jana Pawła II. W sposób szczególny forum ma uwzględniać sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły i szkolnych rad rodziców oraz rad szkół.
 3. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, będące pomówieniami czy też celowo obraźliwe dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do wrogości rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też nawołujących do stosowania przemocy fizycznej w świecie rzeczywistym. Jednak wpisy dotyczące uzasadnionej, koniecznej obrony dzieci, rodziców, rodzin, szkół, wspólnoty narodowej będą oceniane przez administrarorów i pozostawiane lub usuwane.
 5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych dotyczących dóbr konsumpcyjnych oraz treści odciągających uwagę od celu działania Serwisu podanych w punkcie 2.
 6. Dopisanie komentarza lub rozpoczęcie wątku wymaga zalogowania się w Serwisie. Wpisy urągające kulturze, szerzące relatywizm moralny i wpisy naruszające niniejszy Regulamin mogą zostać usunięte, co zastrzegają sobie administratorzy. Za wpisy naruszające prawo polskie administratorzy serwisu nie odpowiadają, ale posiadając pełną identyfikację transmisji od nadawcy mogą zgłosić naruszenia prawa do prokuratury. W przypadku drastycznej sytuacji administratorzy mogą zablokować Użytkownikowi dalszą możliwość dokonywania wpisów w Serwisie.
 7. Użytkownicy serwisu zgadzają się na otrzymywanie newsletterów dotyczących tematyki serwisu.
 8. Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczone szyfrowaniem transmisji w oparciu o SSL.
 9. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez wywołanie linku w stopce newslettera otrzymanego z serwisu. Usunięcie danych jest też możliwe przez napisanie zwykłego emaila na adres kontaktowy serwisu, ale tylko w przypadku braku możliwości wywołania linku w stopce newslettera.
 10. Administratorzy mogą przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Administratorzy zastrzegają także możliwość przekazania całości lub części danych osobowych w przyszłości do innego serwisu pełniącego usługi profilowane dla rodziców szczególnie w zakresie zagadnień wychowania dzieci, zagadnień szkolnych i przedszkolnych.
 11. Stowarzyszenie dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 12. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w terści niniejszego regulaminu oraz zmian w Serwisie bez podawania przyczyn. Zmiany zaczynają obowiązywać w momencie ich opublikowania.
 13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia, a korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.