Jak rodzic jest traktowany w prawie oświatowym

Forum Rodziców Fora Rodzic w szkole Jak rodzic jest traktowany w prawie oświatowym

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 wpis i był aktualizowany ostatnio przez  admin 3 lata, 12 miesiące temu.

 • Autor
  Wpis
 • #150

  admin
  Administrator

  Partnerstwo rodziców wobec szkoły jest zagwarantowane w wielu aktach prawnych.

  Zaczynając „od góry”, Konstytucja RP mówi, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie w własnymi przekonaniami. Art. 53 mówi, że rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ustawa o systemie oświaty mówi w preambule, że oświata stanowi wspólne dobre całego społeczeństwa, tak więc również dobro rodziców, a system oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziców.

  Rodzicie są więc „ponad” szkołą w kwestii prawa do decydowania o wychowaniu dziecka. Ich prymat w tej kwestii nie powinien ulegać wątpliwości, gdyż jest zagwarantowany w całym prawie oświatowym.

  Kolejnym dokumentem jest Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. Nie jest to akt prawny obowiązujący w poszczególnych krajach ale w wielu krajach unii opierano się na nim przy tworzeniu ustaw. W tym dokumencie napisano, że rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową , a jednocześnie mają obowiązek włączać się w życie szkół ich dzieci oraz stanowić istotną część społeczności lokalnej.

  Szczególnie istotne jest tutaj sformułowanie, że rodzice mają nie tylko prawo ale i obowiązek włączania się w życie szkół. Jeśli rodzice mają taki obowiązek, to z kolei obowiązkiem szkoły oraz systemu oświaty jest umożliwienie rodzicom realizowania tego obowiązku. Jeśli natomiast rodziców traktuje się w szkole jako petenta to mamy do czynienia z utrudnianiem rodzicom wypełniania swoich powinności.

  W Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodzica napisano również, że rodzice mają prawo żądać od odpowiednich władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych. Mają również obowiązek współpracować z nauczycielami w kontakcie szkoła – dom.

  Jest więc szereg poważnych aktów prawnych, począwszy od Konstytuacji a skończywszy na Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodzica, które wyraźnie wskazują, że stosunki rodzica – szkoła powinny być stosunkami partnerskimi.

Musisz być zalogowany aby pisać posty