Jak Rada Rodziców jest traktowana w prawie oświatowym?

Forum Rodziców Fora Rodzic w szkole Jak Rada Rodziców jest traktowana w prawie oświatowym?

Ten temat zawiera 1 odpowiedź, ma 2 wpisy i był aktualizowany ostatnio przez  Alaninka 3 lata, 10 miesiące temu.

 • Autor
  Wpis
 • #152

  admin
  Administrator

  Walka rodziców o swoje prawa trwała wiele lat. Ostatecznie wprowadzenie do prawa oświatowego zapisów wypracowanych w 2000 roku nastąpiło dopiero w 2007 roku przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, który wprowadził rodziców do polskiej szkoły. Wyposażył ich także w bardzo istotne uprawnienia.

  W ramach znowelizowanych ustaw o systemie oświaty wprowadzone zostało prawo Rad Rodziców do uchwalania w porozumieniu ze szkołą programu wychowawczego. Od tego czasu w prawie oświatowym pozycja rodzica i rady rodziców jest umocowana jednoznacznie. Zgodnie z zapisami ustaw to rodzice są inicjatorami tego jaki program wychowawczy jest realizowany na terenie szkoły ich dzieci. To rada rodziców wyraża zgodę na wprowadzanie stowarzyszeń i różnych organizacji na teren szkoły. Jeżeli dyrektor szkoły chce zaprosić budzącą kontrowersje organizację, taką jak np. PONTON, to bez zgody rady rodziców nie może tego zrobić.

  Rodzice są również wyposażeni w możliwość oceniania pracy nauczycieli, dyrektorów i opiniowania ich dorobku zawodowego. Mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, opiniują projekt planu finansowego przygotowany przez dyrektora szkoły oraz występują do dyrektora szkoły i innych organów szkoły we wszystkich sprawach dot. życia szkoły. W gruncie rzeczy wydaje się, że intencją ustawodawcy było aby rodzice i ich reprezentacje byli w szkole partnerami dla pozostałych organów szkoły: dla dyrektorów, rady pedagogicznej oraz dla kuratora oświaty, samorządów terytorialnych a także dla wszelkich innych organizacji około szkolnych.

 • #220

  Alaninka
  Uczestnik

  Prosiłabym o info które konkretne zapisy prawne dotyczą Rady Rodziców i jej funkcjonowania. Ustawa, konkretne artykuły, cytaty. Plus może jakiś komentarz do tych artykułów językiem dla ludzi.

  Pozdrawiam!

Musisz być zalogowany aby pisać posty